Патріарша курія УГКЦ оголошує конкурс на кращий ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Ордена митрополита Андрея Шептицького

1 січня 2019 року оголошено конкурс на ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Ордена митрополита Андрея Шептицького. Термін проведення конкурсу – від 1 січня 2019 до 10 лютого 2019.

За довідками з питань конкурсу звертатися до координатора –

п. Устима Хаварівського, +38 0962925594, e-mail: ustym_kh@ukr.net  

та до секретаріату адміністратора Патріаршої курії УГКЦ (Львівський офіс):

79031 м. Львів-31, вул. Хуторівка, 35-Б,
п. Марія Шингельська, +38 093 128 89 71; +38 098 910 16 35.

 

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на кращий ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ –

Ордена митрополита Андрея Шептицького

1. Цей Порядок установлює процедуру проведення конкурсу на кращий ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Ордена митрополита Андрея Шептицького (далі – конкурс).

2. Орден митрополита Андрея Шептицького встановлюється з метою популяризації імені українського Мойсея для відзначення за видатні особисті заслуги перед УГКЦ у сферах подвижництва та церковно-державно-суспільних відносин.

3. Конкурс проводиться з 1 січня до 10 лютого 2019 року.

4. Прийом конкурсних проектів ескізу Ордена митрополита Андрея Шептицького (далі – ескіз) проводиться до 10 лютого 2019 року.

5. Переможець конкурсу визначається комісією з проведення конкурсу, до складу якої входять владики Постійного Синоду Єпископів УГКЦ (далі – комісія).

6. Визначення переможців конкурсу відбудеться на засіданні комісії 11-13 лютого 2019 року.

7. Комісію очолює Отець і Глава УГКЦ.

8. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

9. Комісія не розглядає ескізи, що:

подані після закінчення встановленого строку;
не відповідають умовам конкурсу.

10. У конкурсі можуть брати участь усі охочі.

До участі в конкурсі приймаються ескізи, що у період з 1 січня до 10 лютого 2019 року включно надійшли на електронну адресу: orden_andreya@ukr.net  

або поштову адресу:

Патріарша курія, 79031, м. Львів-31, вул. Хуторівка, 35-Б або 79031, м. Львів-31, а/с 5377, з позначкою “На конкурс ескізів”.

11. Комісія визначить переможців конкурсу, обравши три найкращі ескізи:

Ескіз, що посяде перше місце, буде використано при виготовлені Ордена митрополита Андрея Шептицького.
Учасники конкурсу, що займуть перше, друге і третє місце, отримають Грамоту Отця і Глави УГКЦ.
Комісія може запропонувати учасникам разом доопрацювати відзначені ескізи.

12. Критеріями відбору ескізів, поданих на конкурс, є:

відповідність принципам фалеристики та геральдики, а також вимогам, зазначеним у пункті 13 цього Порядку;
оригінальність.

13. Ескіз повинен відповідати таким вимогам:

знак ордена не повинен відтворювати існуючі церковні, громадські, державні нагороди;
знак ордена повинен передбачати кріплення до стрічки для носіння знака ордена на грудях;
ширина знака ордена в натуральну величину не може перевищувати 45 міліметрів. Ширина стрічки для знака ордена не може перевищувати 35 міліметрів;
знак ордена може передбачати замінники для повсякденного носіння: мініатюру та розетку;
знак ордена не повинен виготовлятися з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, а також їх імітації.

14. Матеріали на конкурс можуть подаватися з використанням засобів поштового зв’язку або електронною поштою.

У разі, коли матеріали надсилаються з використанням засобів поштового зв’язку, учасник подає:

заяву, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) ескізу, а також інформацію про те, що подані на конкурс ескізи не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
графічне кольорове зображення знака ордена в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 міліметрів заввишки) на аркуші паперу формату А4;
растрове (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче 400 dpi) та векторне (у форматі eps, ai або cdr) зображення знака ордена, його мініатюри та розетки, пояснювальну записку (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище) обсягом до однієї сторінки з тлумаченням кольорів, зображень та написів ескізу, записані на компакт-диску;
довідку з такою інформацією: прізвище, ім’я, по батькові, адреса автора (авторів) ескізу, номери контактних телефонів;
копії 1, 2 сторінок паспорта автора (авторів) ескізу.

У разі, коли матеріали надсилаються електронною поштою, учасник подає:

заяву, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) ескізу, а також інформація про те, що подані на конкурс ескізи не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
графічне кольорове зображення знака ордена в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 міліметрів заввишки) на аркуші формату А4 (у форматі pdf);
файли з растровим (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче 400 dpi) та векторним (у форматі eps, ai або cdr) зображенням знака ордена, його мініатюри та розетки;
пояснювальну записку (обсягом до однієї сторінки) з тлумаченням кольорів, зображень та написів ескізу (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
текстовий файл з такою інформацією: прізвище, ім’я, по батькові, адреса автора (авторів), номери контактних телефонів (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
копії 1, 2 сторінок паспорта автора (авторів) (у форматі jpeg).

15. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

16. Оригінали ескізів, надісланих на конкурс, та супровідні матеріали до них авторам не повертаються.

17. Інформація щодо результатів проведення конкурсу після визначення його переможців буде розміщена на офіційному веб-сайті УГКЦ.

18. Конкурс проводиться на безоплатній основі.

 

Зразок заяви щодо участі у конкурсі

 

Отцю і Главі УГКЦ

Блаженнішому Святославу Шевчуку

_______________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________

дата народження

поштова адреса для листування:

________________________________________________________

телефони: дом.:___________________

моб.: __________________

e-mail: ___________________

 

З А Я В А

Прошу прийняти матеріали для участі в конкурсі на кращий ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Орден митрополита Андрея Шептицького.

Засвідчую (-ємо), що подані на конкурс ескізи не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.

Додатки:

1) графічне кольорове зображення знака ордена в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 міліметрів заввишки) на аркуші паперу формату А4;

2) растрове (у форматі jpeg, роздільна здатність не нижче 400 dpi) та векторне (у форматі eps, ai або cdr) зображення знака ордена, його мініатюри та розетки, пояснювальна записка (у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище) обсягом до однієї сторінки з тлумаченням кольорів, зображень та написів ескізу, записані на компакт-диска;

3) біографічна довідка (резюме) автора (авторів) з такою інформацією: прізвище, ім’я, по батькові, адреса автора (авторів) ескізу, номери контактних телефонів, копії 1, 2 сторінок паспорта автора (авторів) ескізу;

4) згода на обробку персональних даних.

___________________

               дата                                                                                                                                підпис

 

Зразок згоди на збір та обробку персональних даних

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, 

(П. І. Б.)

(народився «____» ____________ _____ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Керівному центру «Патріяршої Курії» Української Греко-Католицької Церкви (надалі – Патріарша курія УГКЦ) на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних учасників конкурсу на кращий ескіз відзнаки Отця і Глави УГКЦ – Орден митрополита Андрея Шептицького, з метою проведення конкурсу, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів Патріаршої курії УГКЦ з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері відповідних правовідносин.

«____» ____________ 2018 року,  (____________________)

You may also like...