Дорожня карта розвитку УГКЦ в Центральній, Південній та Східній Україні

Дорожня карта розвитку УГКЦ у Центральній, Східній і Південній Україні

(Зведений документ на підставі рішень Соборів та Конгресу мирян Київської архиєпархії, Донецько-Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів)

Миряни, «втілені через хрещення у Христа, встановлені як Божий народ, ставши на свій спосіб учасниками священичого, пророчого й царського Христового служіння, зі свого боку здійснюють притаманне всьому християнському народові післанництво в Церкві і в світі» («Світло Народів», 31).

Преамбула

Ми, учасники Конгресу мирян, зібрані у Києві, бажаємо представити головні думки стосовно завдань греко-католицького мирянства на теренах центральної, східної і південної України. Цей матеріал виявляє позицію мирянства щодо важливих змін для інтенсифікації життя Церкви. У представленому Проекті «Дорожньої карти розвитку УГКЦ у центральній, східній і південній Україні» (далі – «Дорожня карта») взято за основу рішення Соборів та Конгресу мирян Київської архиєпархії, Донецько-Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів.

Відчуваючи власну відповідальність перед Богом, Церквою та майбутніми поколіннями за поширення Слова Божого, шукаючи шляхів вирішення найболючіших проблем Церкви, ми, збираючись на Мирянських Соборах Київської архиєпархії, Донецько-Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів та на Конгресі мирян у Києві та випрошуючи у Всевишнього щедрого благословення для нашої Святої Церкви, висловлюємо свої пропозиції щодо планування нашої діяльності.

УГКЦ в центральних, східних і південних областях України в силу історичних обставин перебуває у складній ситуації. Протягом двох століть неприхильні до нашої Церкви уряди викорінювали її глибоке і плідне коріння з душ наших вірних. Однак Господь молитвами наших Святих та задля крові наших Мучеників дає нам силу сповняти Його Святу Волю і поширювати його Слово серед наших братів і сестер. Прагнучи якомога більше прислужитися святій справі поширення Божого Слова, єдності всіх християн та прослави Христового імені, ми, зібравшись на цьому Конгресі та на місцевих Соборах, прагнемо випрацювати спільну програму дій та молити Господа про Його Святе Благословення для здійснення наших планів.

Цей проект «Дорожньої карти» обумовлений аналізом проблем, які переживає Українська Греко-Католицька Церква у центральній, східній і південній Україні.

Він є спробою окреслити основні шляхи розвитку та пожвавлення діяльності Церкви, враховуючи реалії та особливості даної території України.

Пропозиції, які є підсумком аналізу й оцінок церковного життя, повинні стати для мирян поштовхом для вирішенні нових важливих проблем та зрозуміти свою роль і місію у житті Церкви. Через згуртованість та спільні дії миряни все більше відчувають свою відповідальність за Церкву та важливість власної ролі у ній.

 

І. Організація та структуризація парохіяльного життя

 1. Організувати всецерковний конгрес мирян УГКЦ для посилення духовних зв’язків вірних різних єпархій УГКЦ, консолідації зусиль у справі поширення віри, узгодження спільної діяльності та пізнання культурних і релігійних традицій між мирянами різних регіонів
 2. Проводити цикли літніх таборів для дітей, молоді та дорослих

     а. Призначити у архиєпархії/екзархаті особу, відповідальну за організацію і проведення церковних таборів

     б. Правлячим Архиєреям або особам, на яких вони покладають відповідальність за виконання цього завдання, сформувати команду (священики, семінаристи, монахи, миряни) для випрацювання стратегії та тематики таборів для різних вікових та професійних груп (діти, молодь, подружжя, медики, митці)

 1. Проводити тематичні конференції та семінари для мирян на духовну, літургічну та історичну тематику (на прикладі курсів, які проводить у Києві Катехитично-Педагогічний Інститут (далі – КПІ) УКУ)
 2. У тісній співпраці з КПІ УКУ проводити навчально-просвітницькі заходи для активних мирян з ціллю поширення базових знань у різних царинах богослов’я та інших церковних наук.
 3. Розвивати відпустові місця на Сході України та організовувати до них прощі

     а. В архиєпархії/екзархаті скласти список потенційний місць для прощ

     б. Прес-службам у співпраці з Патріаршим Паломницьким Центром підготувати інформацію про відпустові місця УГКЦ з особливим наголосом на східноукраїнські терени і розмістити на сайтах та поширювати в мережі Інтернет

     в. Співпрацювати з істориками, які досліджують історію «унійної Церкви», для отримання і поширення інформації про факти мучеництва духовенства та мирян в часі знищення унії (напр. Білоцерківські, Уманські та Бердичівські та інші мученики), як рівно ж в період комуністичних репресій (напр. місця, до яких мали відношення блаженні УГКЦ)

 1. Із залученням мирян організовувати формаційні курси для священиків, в рамках яких подавати різноманітні практичні форми активізації парохіяльного життя; показувати досвід інших більш розвинених парохій
 2. Налагодити інформаційну, юридичну та фінансову взаємопідтримку між громадами архиєпархії/екзархату

     а. Отцям парохам/адміністраторам підготувати інформаційну довідку про парохію, розклад богослужінь, контакти та банківські реквізити

     б. Прес-службам помістити дану інформацію на офіційних сайтах

 1. Розробити програму тісної співпраці мирян з духовенством, щодо пошуку греко-католиків в своїх містах (для цього створити спеціальну робочу групу, яка б зібрала і підсумувала попередній досвід)
 2. Створювати та розвивати різноманітні нішові асоціяції (християн-підприємців, християн-учителів, християн-лікарів тощо).

     а. Даною роботою могла б займатися комісія у справах мирян

     б. Вивчати досвід подібних асоціацій, які вже діють в УГКЦ, переважно в Західній Україні та закордоном

 1. При більших парохіях або деканальних центрах організувати порадні за участю психологів, богословів, лікарів, правників, педагогів, інструкторів з природного планування сім’ї та інших, (для цього вивчити вже наявний досвід подібної діяльності інших парохій)
 2. Популяризувати служіння «СМС-спільноти»
 3. Поширювати почитання чудотворних ікон і мощей на парохіях
 4. Розробити систему спілкування священика і парохіян поза храмом

 

ІІ. Євангелізація і катехизація

 1. Створити групу активних мирян для поїздок по менших сільських парафіях з євангелізаційною метою
 2. Пополяризувати спеціалізовані Літургії для дітей (зі спеціальною проповіддю та катехизацією)
 3. Створити при парафіях біблійні гуртки і різні спільноти: молодіжні, для подружніх пар, для матерів, для мужчин (наприклад, «Рицарі Колумба») тощо.
 4. Проводити просвітницьку роботу в царині соціальних та морально-етичних проблем: безробіття, самотність, статеве виховання, алкоголь, наркоманія
 5. Розвивати різноманітні форми капеланства (садочки, школи, інтернати, навчальні заклади, військові частини, місця позбавлення волі, лікарні, санаторії)
 6. Організувати найрізноманітнішу катехитичну роботу на парохіях
 7. Поширювати свідчення про особистий духовний досвід

     а. Враховуючи менталітет мирян у центральних, східних та південних областях України, заохочувати до написання власних історій навернення

     б. Поширювати повчальні історії навернень та духовного досвіду в релігійних та світських ЗМІ

 1. Розвивати заохочення до євангелізування приклади власного життя та через специфіку власної професійної діяльності

 

ІІІ. Освітня діяльність

 1. Зробити моніторинг та повний список викладачів греко-католиків вищих навчальних закладів, організувати з ними зустріч та обговорити можливі способи душпастирства у ВИШах
 2. Заохочувати причетних до освітнього процесу мирян шукати шляхи впровадження викладання християнської етики в навчальних закладах
 3. Організація недільних шкіл, у яких брали б участь миряни всіх вікових категорій: діти, батьки, хресні батьки, молодь, дорослі, люди похилого віку. Для цього за участі КПІ УКУ та інших компетентних організацій розробити спеціальні катехитичні програми.
 4. Створювати християнські садочки і школи

     а. Об’єднати зацікавлених людей, які б зібрали та вивчили попередній досвід заснування садочків та шкіл (напр. ASIS у Києві)

     б. У співпраці з комісією шкільництва опрацювати практичний правильник щодо заснування садочків/шкіл та практично втілювати його на місцях

 1. Залучити до співпраці людей з досвідом організації та адміністрування освітніх проектів у сфері релігійно-церковного виховання
 2. Відновити та популяризувати практику взаємовідвідин дітей та дорослих між Сходом і Заходом України (особливо під час релігійних свят)
 3. Організувати друк та поширення греко-католицької літератури російською мовою
 4. Популяризувати та поширювати релігійну літературу, створюючи мережі розповсюдження літератури у церковних структурах, розміщуючи електронні версії книг в мережі Інтернет тощо

 

ІV. Розвиток медіа

 1. При прес-службах архиєпархії/екзархату створити робочу групу для реалізації медійних, мультимедійних та Інтернет-проектів (створення шаблонів інтернет-сторінок для деканатів, парохій та інших спільнот; виготовлення парохіяльних та деканальних газет, залучаючи веб-дизайнерів греко-католиків)
 2. Організовувати навчальні курси для мирян із організації діяльності парохіяльних ЗМІ
 3. Зробити серію статей з успішними греко-католиками в церковних та світських лояльних до УГКЦ ЗМІ
 4. Налагодити співпрацю з журналістами на якісно новому рівні: підготувати базу даних журналістів та коротку інформацію про їхні медіа, розробити анкети для журналістів
 5. Налагодити співпрацю з місцевими ЗМІ
 6. Організувати на парохіях інформаційний парохіяльний мінімум (комп’ютер, принтер, Інтернет тощо)
 7. Співпрацюючи з істориками, зібрати інформацію про історію УГКЦ на даних теренах України та створити фаховий Інтернет-сайт

 

V. Харитативна діяльність

 1. За участі духовенства і мирян організовувати реабілітаційних центрів (для узалежнених від алкоголю, наркотиків, а також бездомних осіб)
 2. Створення при парохіях об’єктів господарювання згідно з парохіяльним статутом та чинним законодавством задля фінансового та господарського розвитку парохій та зросту фінансових можливостей парохіяльної благодійності
 3. Організація християнських підприємств, які б фінансували потреби Церкви і соціальні проекти
 4. Організувати допомогу дітям мігрантів, дітям вулиці, сиротам, багатодітним сім’ям
 5. З ціллю активізації мирянської активності в усіх галузях церковного життя сприяти розвитку волонтерського руху на парохіяльному, деканальному і єпархіальному рівнях, залучаючи досвід українських та зарубіжних мирянських організацій
 6. Створювати парохіяльні і деканальні осередки Карітасу
 7. Об’єднання з іншими конфесіями задля доброчинності в різноманітних соціальних напрямках
 8. Створення бази даних для поширення інформації про потреби соціально незахищених груп
 9. Організувати в парохіях скриньку для благодійності

 

Ми просимо Його Блаженство Патріярха Любомира та Високопреосвященіщих і Преосвященіших Владик благословити наші наміри, викладені у цьому документі, та сприяти їх реалізації.

 

 

Патріарший Собор Воскресіння Христового, Київ, 12-14.11.2010 р.Б.

Від імені та з доручення делегатів Конгресу

 

Виконавчий секретар Конгресу мирян
o. Василь Чудійович

Секретарі Конгресу мирян
Олег Шепетяк
Тетяна Шпайхер

You may also like...