19 вересня, Київ, “Софія Київська” – Презентація програми “Київське християнство”

19 вересня 2017 року в Національному заповіднику «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24; Музей «Будинок митрополита», 2-й поверх) під патронатом глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука) відбудеться презентація публічного проекту «Соборна Україна та Київська Церква».

Організаторами презентації є Гуманітарний та Філософсько-богословський факультети Українського католицького університету.


ПРОГРАМА:

15.00–15.10
Відкриття презентації
Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»

15.10–15.30
Вступне слово
Блаженнішого Святослава (Шевчука)

15.30–15.40
Привітання від українських меценатів
Микола Кміть, Мирослав Сеник

15.40–16.00
Презентація проекту «Соборна Україна та Київська Церква»
представляють о. д-н Роман Завійський та Ігор Скочиляс

16.00–16.20
Представлення видавничої серії «Київське християнство»
представляють Володимир Нетак та Ігор Скочиляс

16.20–17.10
Публічна дискусія «Київська Церква / київська традиція / київське християнство: академічні концепти, суспільна рецепція та екуменічна перспектива»
за участі Вахтанга Кіапіані, о. Георгія Коваленка, проф.Наталії Яковенко та інших провідних експертів

17.15 Почастунок


Серія «КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО»

Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідницької програми Гуманітарного і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.


Видання серії «Київське християнство» і публічного проекту «Соборна Україна та Київська традиція», що презентуватимуться в Національному заповіднику «Софія Київська»

Ігор Скочиляс. «Дар любови»: Куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть / 2-ге, виправл. й доповн. вид. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 160 с. [= «Київське християнство», т. I; серія «Монографії», 1]

Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. – 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2]

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / упоряд. та вступна стаття Олексія Вінниченка. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 736 с. [= «Київське християнство», т. III, серія «Джерела», 1]

Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 272 с. [= «Київське християнство», т. IV, серія «Монографії», 3]

Олег Дух. Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 752 с. [= «Київське християнство», т. V, серія «Монографії», 4]

Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Львів–Унів, 23-25 квітня 2015 року. / упоряд. Богдана Криса, Дарія Сироїд. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 334 с. [= «Київське християнство», т. VI, серія «Конференції», 1]

«Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Збірник матеріалів Міжнародної біблійної конференції «Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи» (Львів 19-20 вересня 2013 ро ку) / ред. Г. Теслюк, Львів: Вид- во УКУ 2017. – 336 с. [= «Київське християнство», т. VII, серія «Конференції», 2]

Ярослава Мельник. Апокрифічний код української літератури. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 448 с. [= «Київське християнство», т. VIII, серія «Монографії», 5]

Тетяна Вілкул. Книга Ісуса Навина: давньослов’янський четій текст за списками XIV–XVI століть. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 200 с. [= «Київське християнство», т. IX, серія «Джерела», 2]

Свята Тереза від Ісуса та її присутність в Україні: Матеріали Міждисциплінарного семінару, Львів, 9 грудня 2015 року. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 136 с. [= «Київське християнство», т. X, серія «Конференції», 3]

Ярослав Дашкевич. Україна на перехресті світів: Релігійні й соціокультурні студії. Львів: Вид-во УКУ 2016. – 602 с. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»]

Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny / Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. – Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. – 320 s. [= публічний проект «Соборна Україна та Київська традиція»]

Вадим Ададуров. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык. Киев: Лаурус, 2017. – 400 с.

Прес-служба Київської Архиєпархії

You may also like...